[VIKISAERP] – Giới thiệu các chức năng quản trị (phân hệ kế toán quản trị)

Quản lý các phát sinh kế toán quản trị Ngoài việc cho phép bạn quản lý các bút toán liên quan đến kế toán tài chính như đã đề cập trước đó, hệ thống cũng hỗ trợ việc tự động tạo những phát sinh liên quan đến kế toán quản trị từ rất nhiều chức năng khác giúp cho bạn có...

[VIKISAERP] – Giới thiệu các nghiệp vụ đặc thù (phân hệ kế toán quản trị)

Kế toán ngân hàng và tiền mặt V-ERP cho phép bạn lập nhiều sổ phụ ngân hàng và két tiền mặt để tiện quản lý Hệ thống cũng hỗ trợ cả 2 cách nhập tay trực tiếp hoặc import từ file excel sao kê ngân hàng hoặc thu chi tiền mặt Bên cạnh đó nhằm giảm thiểu rủi ro sai sót dữ...

[VIKISAERP] – Giới thiệu các nghiệp vụ chung (phân hệ kế toán quản trị)

Quản lý tiền tệ và tỷ giá V-ERP tạo sẵn cho bạn hàng trăm đơn vị tiền tệ phổ biến theo chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tự tạo thêm các đơn vị tiền tệ khác nếu hệ thống chưa có. Giao diện của hệ thống cũng được thiết kế hết sức thuận tiện cho việc thiết lập...

[VIKISAERP] – Giới thiệu chức năng quản lý ăn ca (phân hệ quản trị nhân lực)

Trong V-ERP, bạn có thể quản lý các thực phẩm dễ dàng thậm chí có thể quản lý cả về chỉ số calo của thực phẩm đó. Bên cạnh đó với sự liên kết mạnh mẽ giữa hai phân hệ nhân sự và kho, việc xuất/nhập hoặc xem các báo cáo về xuất nhập tồn thực phẩm cũng rất thuận tiện...

[VIKISAERP] – Giới thiệu chức năng quản lý bảo hộ lao động (phân hệ quản trị nhân lực)

V-ERP giúp bạn có thể quản lý danh mục đồ bảo hộ lao động dễ dàng. Bên cạnh đó với sự liên kết mạnh mẽ giữa hai phân hệ nhân sự và kho, việc xuất/nhập hoặc xem các báo cáo về xuất nhập tồn đồ bảo hộ lao động cũng rất thuận tiện Đối với đồ bảo hộ lao động định kỳ...