Kế toán ngân hàng và tiền mặt

VIKISAERP cho phép bạn lập nhiều sổ phụ ngân hàng và két tiền mặt để tiện quản lý

Hệ thống cũng hỗ trợ cả 2 cách nhập tay trực tiếp hoặc import từ file excel sao kê ngân hàng hoặc thu chi tiền mặt

Bên cạnh đó nhằm giảm thiểu rủi ro sai sót dữ liệu khi thực hiện đối soát, hệ thống hỗ trợ việc gợi ý các khoản tiền phù hợp với dòng lịch sử giao dịch cần đối soát

Kế toán lương

VIKISAERP cho phép bạn thiết lập các tài khoản ghi nợ và ghi có đối với từng khoản trong công thức lương. Thông qua đó khi xác nhận bảng lương hoặc phiếu lương, hệ thống sẽ tự tạo các bút toán tương ứng đảm bảo dữ liệu được cập nhật và đối soát chính xác

Kế toán bán hàng

VIKISAERP cho phép bạn tùy chọn chỉ định các tài khoản ghi nhận doanh thu mặc định theo nhóm sản phẩm hoặc mẫu sản phẩm giúp cho việc định khoản tự động từ các hóa đơn bán hàng được chính xác hơn

Hệ thống còn cho phép bạn tạo nhanh hóa đơn từ các đơn hàng giúp tránh được các sai sót khi nhập dữ liệu thủ công. Hệ thống cũng hỗ trợ cả 2 cách tạo hóa đơn phổ biến hiện nay (tạo hóa đơn cho từng đơn hàng lẻ hoặc tạo hóa đơn cho nhiều đơn hàng cùng lúc). Sau khi hóa đơn được xác nhận, hệ thống sẽ tự động tạo các bút toán tương ứng giúp tiết kiệm được thời gian thao tác và đảm bảo sự chính xác về mặt dữ liệu

Ngoài ra, hệ thống cũng cho phép bạn thiết lập các loại doanh thu trả trước, ghi nhận các khoản doanh thu trả trước và phân bổ doanh thu trả trước khi đến hạn giúp giảm tải việc phải ghi nhớ, tính toán phân bổ doanh thu so với cách làm thủ công

Việc theo dõi tuổi nợ phải thu của khách hàng trên hệ thống cũng rất thuận tiện do được hỗ trợ cả 2 dạng xem tổng quát và xem chi tiết

Kế toán mua hàng

VIKISAERP cho phép bạn tùy chọn chỉ định các tài khoản ghi nhận chi phí mặc định theo nhóm sản phẩm hoặc mẫu sản phẩm giúp cho việc định khoản tự động từ các hóa đơn mua hàng được chính xác hơn

Hệ thống còn cho phép bạn tạo nhanh hóa đơn từ một hoặc nhiều đơn hàng để tiện đối chiếu với hóa đơn mà nhà cung cấp đã đưa. Sau khi hóa đơn được xác nhận, hệ thống sẽ tự động tạo các bút toán tương ứng giúp tiết kiệm được thời gian thao tác và đảm bảo sự chính xác về mặt dữ liệu

Việc theo dõi tuổi nợ phải trả cho nhà cung cấp trên hệ thống cũng rất thuận tiện do được hỗ trợ cả 2 dạng xem tổng quát và xem chi tiết

Kế toán kho

VIKISAERP cho phép bạn tùy chọn chỉ định các tài khoản ghi nhận giá khi nhập, xuất kho…mặc định theo nhóm sản phẩm, mẫu sản phẩm, loại nhập xuất…nhằm đáp ứng nhu cầu hạch toán đa dạng cho mỗi lần nhập xuất cũng như giúp cho việc định khoản tự động từ các chức năng liên quan được chính xác hơn. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ 4 phương pháp tính giá xuất kho phổ biến (giá chuẩn, nhập trước xuất trước, bình quân liên hoàn và bình quân cuối kỳ) đáp ứng nhu cầu tính giá xuất kho linh hoạt theo các thời kỳ khác nhau và các loại sản phẩm khác nhau

Ngoài ra, hệ thống cũng cho phép bạn phân bổ landed cost cho một hoặc nhiều lần nhập xuất. Sau khi xác nhận phân bổ, hệ thông cũng tự động tạo các bút toán giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng như loại bỏ được sự thiếu chính xác khi nhập dữ liệu thủ công

Việc tra cứu giá trị tồn kho ở một thời điểm bất kỳ hoặc truy vấn lịch sử giá xuất kho cũng có thể thực hiện vô cùng dễ dàng ngay trên hệ thống

Kế toán tài sản và công cụ dụng cụ

VIKISAERP cho phép bạn thiết lập các nhóm tài sản cố định (TSCD) và công cụ dụng cụ (CCDC), quản lý các TSCD, CCDC cũng như trích khấu hao TSCD và phân bổ CCDC khi đến hạn giúp giảm tải việc phải ghi nhớ, tính toán khấu hao, phân bổ và nhầm lẫn số liệu so với cách làm thủ công

Bên cạnh đó thông qua sự liên kết mạnh mẽ giữa các chức năng trong hệ thống, các TSCD hoặc CCDC sẽ được tự động tạo ngay từ khi xác nhận hóa đơn mua hàng giúp loại bỏ được sự rườm rà và chồng chéo giữa các nghiệp vụ kế toán