VIKISAERP là một phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp (ERP) được phát triển bởi Công ty cổ phần VIKISA nhằm hỗ trợ quản lý toàn diện các nguồn lực và hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp từ đó giúp các doanh nghiệp có các báo cáo kịp thời, tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Xét về mặt tổng quan, VIKISAERP bao gồm các chức năng chính như sau:


✅ Quản lý tài chính: Hỗ trợ theo dõi và quản lý tài chính tổng thể của doanh nghiệp, bao gồm tài khoản, hạch toán, thu chi, và lập báo cáo tài chính.

✅ Quản lý công việc, dự án: Phân công công việc và nhắc nhở công việc hiệu quả, hỗ trợ theo dõi tiến độ dự án, phân bổ nguồn lực và quản lý chi tiêu dự án.

✅ Quản lý nhân sự: Hỗ trợ quản lý thông tin nhân viên, tính lương, quản lý hiệu suất làm việc, và năng lực nhân viên.

✅ Quản lý kho: Giúp theo dõi hàng tồn kho, đặt hàng, vận chuyển và giảm thiểu tồn kho không cần thiết.

✅ Quản lý bán hàng và dịch vụ khách hàng: Điều phối và tối ưu hóa quy trình bán hàng, hỗ trợ quản lý dịch vụ khách hàng và hậu mãi.

✅ Quản lý mua hàng: Tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp bằng các giải pháp mua hàng thông minh trong đó đặc biệt giải quyết bài toán đơn vị tính khi mua hàng của nhà cung cấp khác đơn vị quản lý tồn kho của sản phẩm.

✅ Quản lý sản xuất: Hỗ trợ quản lý định mức nguyên vật liệu, quy trình sản xuất và theo dõi hiệu suất sản xuất để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, dễ dàng truy vết được nguồn gốc lô hàng đặc biệt là khi lô hàng đó gặp lỗi.

✅ Quản lý tài liệu: Quản lý và chia sẻ tài liệu trực quan theo cấu trúc cây thư mục tùy chỉnh.

6 lý do bạn nên dùng VIKISAERP:

✅ Tích hợp toàn diện: VIKISAERP tích hợp các hệ thống và quy trình làm việc của doanh nghiệp thành một nền tảng duy nhất, giúp tránh sự phân mảnh thông tin và tối ưu hóa quản lý tổng thể.

✅ Cải thiện hiệu suất hoạt động: VIKISAERP giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và tự động hóa nhiều công việc, từ đó tăng hiệu suất và giảm thiểu thời gian mất mát.

✅ Tăng tính minh bạch: Thông qua việc chia sẻ dữ liệu và báo cáo trong toàn bộ doanh nghiệp, VIKISAERP giúp tăng tính minh bạch và đảm bảo rằng các quyết định dựa trên dữ liệu chính xác và cập nhật.

✅ Quản lý tài chính hiệu quả: VIKISAERP giúp theo dõi tài chính của doanh nghiệp một cách chặt chẽ hơn, từ việc hạch toán đến tạo báo cáo tài chính, giúp đưa ra các quyết định tài chính thông minh hơn.

✅ Phân quyền thống nhất: Với VIKISAERP, doanh nghiệp không mất công phân quyền theo từng người dùng mà có thể phân quyền theo phòng ban, vị trí công việc, chức vụ theo sơ đồ nhân sự.

✅ Tăng tính linh hoạt và mở rộng: VIKISAERP cho phép doanh nghiệp dễ dàng thay đổi và mở rộng quy trình và chức năng khi cần thiết để đáp ứng sự thay đổi của thị trường và doanh nghiệp.

#VIKISAERP