Quản lý tiền tệ và tỷ giá

VIKISAERP tạo sẵn cho bạn hàng trăm đơn vị tiền tệ phổ biến theo chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tự tạo thêm các đơn vị tiền tệ khác nếu hệ thống chưa có.

Giao diện của hệ thống cũng được thiết kế hết sức thuận tiện cho việc thiết lập tỷ giá cũng như tra cứu lịch sử tỷ giá tiền tệ

Quản lý hệ thống tài khoản kế toán

Với VIKISAERP, bạn có thể quản lý hệ thống tài khoản một cách thống nhất và trực quan theo 3 cấp độ: loại tài khoản, nhóm tài khoản và tài khoản.

Bên cạnh đó việc cập nhật số dư đầu kỳ cho các tài khoản cũng rất dễ dàng nên bạn có thể bắt đầu vận hành các nghiệp vụ kế toán trên hệ thống bất cứ lúc nào chứ không nhất thiết phải đợi đến hết năm tài chính mới có thể tổng kết để chuyển sang sử dụng kế toán trên VIKISAERP.

Quản lý các loại thuế

VIKISAERP cho phép bạn thiết lập các loại thuế bán hàng và mua hàng với nhiều cách tính thuế khác nhau

Hệ thống cũng cho phép bạn chỉ định tài khoản ghi nhận mặc định từng loại thuế giúp cho việc tạo bút toán từ các chức năng khác nhanh và chính xác hơn

Quản lý sổ nhật ký

VIKISAERP cho phép bạn thiết lập các sổ nhật ký thuộc nhiều loại khác nhau để tiện phân quyền và thống kê. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cho phép bạn chỉ định đơn vị tiền tệ và tài khoản ghi nhận mặc định ứng với từng sổ nhật ký giúp cho việc tạo bút toán từ các chức năng khác nhanh và chính xác hơn

Giao diện tổng quan của các sổ nhật ký cũng được thiết kế một cách khoa học và trực quan giúp bạn nhanh chóng nắm được tình hình cũng như những công việc cần phải làm ứng với mỗi sổ nhật ký

Quản lý bút toán

Thông qua sự liên kết mạnh mẽ giữa các chức năng trên hệ thống, đa phần bút toán sẽ được tạo tự động từ các nghiệp vụ kế toán khác, bạn chỉ cần kiểm tra và vảo sổ (xác nhận) bút toán đó. Tuy nhiên trong một số trường hợp bất thường như kết chuyển, điều chỉnh…bạn vẫn có thể tự nhập bút toán

Hệ thống cũng hỗ trợ việc nhập bút toán theo kiểu 1 nợ nhiều có, 1 có nhiều nợ, nhiều có nhiều nợ… để phù hợp với cách thức định khoản phổ biến bây giờ. Đặc biệt hơn hệ thống cho phép bạn nhập nhiều từ khóa thuyết minh cho một chi tiết bút toán nhằm đáp ứng nhu cầu định khoản một lần nhưng muốn dùng cho nhiều báo cáo thống kê khác nhau sau này