Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp VIKISAERP

+ Giao diện trực quan

+ Dữ liệu thống nhất

+ Cơ chế linh hoạt

+ Thao tác dễ dàng

+ Hiệu quả rõ rệt

TỔNG QUAN VIKISAERP

Về cơ bản, VIKISAERP là một hệ thống thống nhất bao gồm nhiều phân hệ có thể thay thế cho những phần mềm quản lý khác nhau của một doanh nghiệp. Bên cạnh các chức năng đặc sắc dùng chung trong toàn hệ thống, Tổng quan những chức năng chính của từng phân hệ vui lòng xem ở các mục tương ứng dưới đây

Chức Năng Nền Tảng

Những chức năng nền tảng đặc sắc của VIKISAERP làm xương sống cho toàn hệ thống

Quản Lý Thông Tin

Tích hợp các giải pháp hiện đại như mail, mạng xã hội giúp quản lý thông tin đi đến và lịch làm việc hiệu quả hơn

Quản Lý Dự Án

Quản lý dự án dễ dàng và trực quan, nhắc nhở công việc kịp thời

Quản Lý Tri Thức

Quản lý và chia sẻ tài liệu trực quan theo cấu trúc cây thư mục tùy chỉnh

Quản Trị Nhân Lực

Ứng dụng những tư duy tiên tiến giúp cho việc quản trị nhân lực thống nhất, linh hoạt, dễ dàng và hiệu quả hơn

Quản Lý Kho

Ứng dụng các giải pháp hiện đại và thông minh trong quản lý hàng hóa, kho bãi, xuất/nhập…

Quản Lý Bán Hàng

Quản lý khách hàng, báo giá/đơn hàng, bảng giá… dễ dàng

Quản Lý Sản Xuất

Quản lý nguồn lực, BOM, kế hoạch sản xuất, tính năng lực sản xuất một cách thông minh

Quản Lý Mua Hàng

Quản lý nhà cung cấp, bảng giá, đơn hàng mua ngoài/gia công… dễ dàng

Quản Lý Giao Hàng

Thiết lập các tiêu chuẩn đóng gói linh hoạt và quản lý chuyến xe giao hàng hiệu quả

Kế Toán Quản Trị

Quản lý tài khoản, tài sản, bút toán, sổ nhật ký… và liên kết chặt chẽ với các phân hệ khác trong hệ thống

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

VIKISA cam kết hoàn trả 100% chi phí khách hàng đã thanh toán và thu hồi phần mềm đã triển khai cho khách hàng nếu phần mềm không đáp ứng yêu cầu của khách hàng