Trong VIKISAERP, bạn có thể quản lý các thực phẩm dễ dàng thậm chí có thể quản lý cả về chỉ số calo của thực phẩm đó. Bên cạnh đó với sự liên kết mạnh mẽ giữa hai phân hệ nhân sự và kho, việc xuất/nhập hoặc xem các báo cáo về xuất nhập tồn thực phẩm cũng rất thuận tiện

Bạn cũng có thể thiết lập các món ăn với chi tiết định mức nguyên liệu cho từng món, định ra thực đơn dự kiến, thực đơn thực tế cho từng ngày. Không chỉ có thế với khả năng liên kết với các phân hệ kho và mua hàng hay các chức năng khác trong chính phân hệ nhân sự, nhu cầu thực phẩm cần mua sẽ được hệ thống tự động tính toán và chuyển thành phiếu mua hàng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và hạn chế được các sai sót không đáng có so với cách làm thủ công

Hệ thống cũng hỗ trợ bạn kiểm soát việc lưu mẫu thực phẩm để tra cứu khi có vấn đề bất thường xảy ra về an toàn thực phẩm