VIKISAERP giúp bạn có thể quản lý danh mục đồ bảo hộ lao động dễ dàng. Bên cạnh đó với sự liên kết mạnh mẽ giữa hai phân hệ nhân sự và kho, việc xuất/nhập hoặc xem các báo cáo về xuất nhập tồn đồ bảo hộ lao động cũng rất thuận tiện

Đối với đồ bảo hộ lao động định kỳ (những vật phẩm cấp phát định kỳ hàng năm như đồng phục nhân viên chẳng hạn), hệ thống cho phép bạn thiết lập các chu kỳ cấp phát, định mức cấp phát cho các nhân viên, liên kết số liệu tự động tính toán số lượng cần mua và tạo nhu cầu mua hàng sau khi được xác nhận

Còn đối với đồ bảo hộ lao động sản xuất (những vật phẩm cấp phát theo chu kỳ theo định mức và nhu cầu của các đơn vị phục vụ cho sản xuất như tạp dề, khẩu trang, mặt nạ phòng độc…), hệ thống lại giúp bạn thiết lập định mức cấp phát cho các vị trí công việc, liên kết số liệu tự động tổng hợp định mức, nhu cầu thêm từ các đơn vị để tính toán số lượng cần mua và tạo nhu cầu xin mua hàng sau khi đã xác nhận

Không chỉ có thế bạn còn có thể kiểm soát việc nhân viên có xin lĩnh vượt định mức hay không rất hữu ích cho công tác quản lý doanh nghiệp