[VIKISAERP] – Giới thiệu chức năng quản lý sơ đồ tổ chức công ty (phân hệ quản trị nhân lực)

Với V-ERP, bạn có thể thiết lập sơ đồ tổ chức công ty theo bất cứ mô hình nào để phù hợp với doanh nghiệp của mình dù là đơn công ty, đa công ty, công ty cha con, công ty ngang hàng… Việc tái cấu trúc doanh nghiệp cũng rất dễ dàng khi chỉ cần sửa đổi đơn vị cấp trên...