Với VIKISAERP, bạn có thể thiết lập sơ đồ tổ chức công ty theo bất cứ mô hình nào để phù hợp với doanh nghiệp của mình dù là đơn công ty, đa công ty, công ty cha con, công ty ngang hàng…

Việc tái cấu trúc doanh nghiệp cũng rất dễ dàng khi chỉ cần sửa đổi đơn vị cấp trên trong phần thông tin chi tiết của đơn vị tương ứng mà không lo các chức năng khác bị ảnh hưởng

Bạn cũng có thể phân quyền sử dụng chức năng hệ thống theo đơn vị thay vì phải mất thời gian phân quyền cho từng nhân viên

Bên cạnh đó, trong trường hợp doanh nghiệp của bạn cần mở thêm chi nhánh/công ty con với rất nhiều đơn vị có các chức năng nghiệp vụ tương tự với các phòng ban ở trụ sở chính, bạn chỉ cần thêm người quản lý tương ứng vào đơn vị đã có sẵn vừa nhanh chóng, thuận tiện vừa đảm bảo quyền hạn đơn vị được thống nhất giữa các công ty.

Ngoài ra, bạn cũng có thể in sơ đồ tổ chức công ty theo bất cứ cấp độ nào theo sơ đồ hình cây để tiện quản lý và tra cứu