Quản Trị Nhân Lực

01

QUẢN LÝ
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

+ Sẵn sàng cho việc mở rộng quy mô công ty với cơ chế thiết lập đơn vị, cấp đơn vị theo mô hình đa công ty linh hoạt.

+ In sơ đồ tổ chức công ty theo bất cứ cấp độ nào.

Xem chi tiết

02

QUẢN LÝ
HỒ SƠ NHÂN VIÊN

+ Tạo và quản lý hồ sơ nhân viên chi tiết như thông tin liên hệ, kinh nghiệm làm việc, thông tin người phụ thuộc, chữ ký...

+ Dễ dàng quản lý, tìm kiếm và phân loại nhân viên.

+ Quản lý nhân viên thuận tiện và tập trung hơn với việc liên kết nhanh đến các chức năng khác như lịch sử làm việc, đào tạo, khen thưởng kỷ luật...

+ Đảm bảo tính bảo mật với việc phân quyền truy cập xem thông tin nhân viên theo nhiều mức độ.

Xem chi tiết

03

QUẢN LÝ
TUYỂN DỤNG

+ Tuyển dụng hiệu quả và chính xác hơn nhờ việc thiết lập tiêu chuẩn nhân sự đầu vào và các loại đề bài tuyển dụng theo từng vị trí công việc.

+ Tạo và in đề thi dễ dàng nhờ việc lựa chọn câu hỏi ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi được phân chia theo nhiều lĩnh vực, mức độ.

+ Tiết kiệm thời gian và chi phí thông qua việc lập/duyệt các nhu cầu nhân sự, kế hoạch tuyển dụng, kết quả tuyển dụng ngay trên hệ thống.

+ Quản lý danh sách ứng viên,kết quả phỏng vấn, dễ dàng chuyển đổi hồ sơ ứng viên thành hồ sơ nhân viên.

Xem chi tiết

04

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

+ Quản lý các kỹ năng của nhân viên dễ dàng thông qua việc thiết lập các khóa đào tạo, tiết đào tạo...ứng với từng vị trí công việc.

+ Tiết kiệm thời gian và chi phí thông qua việc lập/duyệt nhu cầu đào tạo, kế hoạch đào tạo, kết quả đào tạo ngay trên hệ thống.

+ Lập kế hoạch đào tạo nhanh chóng và dễ dàng hơn nhờ việc lọc nhân viên cần đào tạo theo khung năng lực

Xem chi tiết

05

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

+ Quản lý hợp đồng hiệu quả hơn thông qua việc thiết lập các loại hợp đồng và tiêu chuẩn đánh giá ký hợp đồng cho từng loại.

+ Tiết kiệm thời gian và chi phí thông qua việc lập/duyệt hợp đồng, phụ lục hợp đồng, đánh giá ký hợp đồng ngay trên hệ thống.

+ Tự động nhắc nhở và tạo các đánh giá ký hợp đồng đối với các hợp đồng hữu hạn.

+ Đánh giá ký hợp đồng dễ dàng hơn nhờ việc liên kết với các chức năng khác như đào tạo, năng suất..

Xem chi tiết

06

QUẢN LÝ LỊCH SỬ LÀM VIỆC

+ Lập/duyệt các thay đổi nhân sự theo nhiều quy trình khác nhau phù hợp với tính chất chức vụ/vị trí công việc.

+ Quản lý các thử thách chức vụ, vị trí công việc hiệu quả; tự động nhắc nhở khi thử thách hết hạn nhưng chưa được đánh giá.

+ Thực hiện nhanh chóng các thủ tục khi nhân viên nghỉ việc.

+ Liên kết trực tiếp với chức năng tính lương để đảm bảo lương luôn được tính theo các thông tin mới nhất.

Xem chi tiết

07

QUẢN LÝ
THỜI GIAN LÀM VIỆC

+ Xử lý dữ liệu chấm công chính xác thông qua việc kết nối trực tiếp với máy chấm công, thiết lập các ca, nhóm ca, lịch làm việc của công ty.

+ Quản lý điểm danh hàng ngày, nhật ký công việc của nhân viên, nhân viên hưởng chế độ trước sau sinh, thanh toán phép....

+ Lập/duyệt các yêu cầu nghỉ, tăng ca, công tác cho cá nhân hoặc đơn vị với cơ chế phê duyệt đa cấp linh hoạt ứng với từng loại.

+ Giảm thời gian tổng hợp cuối kỳ nhờ việc liên kết dữ liệu với chức năng tính lương, đánh giá...

Xem chi tiết

08

QUẢN LÝ
ĐÁNH GIÁ THÁNG

+ Loại bỏ việc "đánh giá bốc thuốc" nhờ việc thiết lập các hạng mục đánh giá, hệ số đánh giá và tiêu chuẩn đánh giá ứng với từng vị trí công việc cũng như việc ghi nhận các đánh giá bất thường trong ngày.

+ Liên kết trực tiếp với chức năng tính lương giúp giảm thời gian tổng hợp dữ liệu cũng như hạn chế sai sót khi xử lý thủ công nhiều dữ liệu cùng lúc.

Xem chi tiết

09

QUẢN LÝ
KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

+ Thiết lập thông tin thưởng/phạt ứng với các cấp độ, hành vi khen thưởng/kỷ luật.

+ Liên kết trực tiếp với các chức năng khác như tính lương, đánh giá giúp giảm thời gian đối chiếu, tổng hợp.

+ Liên kết với phân hệ quản lý thông tin cũng như chức năng thay đổi nhân sự để tạo và xử lý các quyết định, thông báo liên quan.

Xem chi tiết

10

QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ

+ Liên kết trực tiếp với các chức năng khác để lấy số liệu cho các đánh giá định kỳ phục vụ việc xét thưởng cuối năm và xét tăng lương.

+ Đảm bảo sự công bằng và khách quan khi đánh giá nhờ việc thiết lập các quy chế xếp loại đánh giá một cách linh hoạt.

Xem chi tiết

11

QUẢN LÝ LƯƠNG

+ Quản lý các khoản cộng, trừ bất thường của nhân viên, thời gian hưởng phụ cấp độc hại...

+ Tính toán lương tự động và chính xác thông qua việc thiết lập mức lương, phụ cấp, hỗ trợ, thưởng, quy tắc lương ứng với từng vị trí công việc hoặc nhân viên cũng như liên kết lấy số liệu trực tiếp từ các chức năng khác.

+ Dễ dàng tạo và in các bảng lương, phiếu lương; liên kết với phân hệ kế toán để tạo các bút toán tự động.

+ Quản lý việc xét tăng lương định kỳ, liên kết với nghiệp vụ hợp đồng để tự động tạo các phụ lục hợp đồng.

Xem chi tiết

12

QUẢN LÝ BẢO HIỂM

+ Dễ dàng quản lý các hồ sơ bảo hiểm, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm hàng loạt.

+ Quản lý các lần thanh toán bảo hiểm định kỳ.

+ Thiết lập các chế độ bảo hiểm cũng như quản lý việc thanh toán chế độ bảo hiểm cho nhân viên.

+ Xuất/nhập dữ liệu tương thích với các phần mềm bảo hiểm chuyên dụng.

Xem chi tiết

13

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

+ Đo nhiệt độ hàng ngày và cảnh báo nhiệt độ bất thường theo từng khu vực trong công ty để có biện pháp ứng phó kịp thời.

+ Kiểm soát định mức thu gom chất thải và kết quả đo lường dễ dàng.

+ Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong công ty thông qua việc cán bộ và nhân viên cùng chung tay xây dựng các khía cạnh và tiêu chí môi trường.

Xem chi tiết

14

QUẢN LÝ ỦY QUYỀN

Chuyển giao quyền hạn tạm thời nhanh chóng và dễ dàng thông qua chức năng ủy quyền trên hệ thống chỉ với chưa đầy 1 phút thao tác.

15

QUẢN LÝ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

+ Cấp phát đồng phục, đồ bảo hộ lao động chính xác dựa trên việc thiết lập danh mục và định mức lĩnh bảo hộ lao động ứng với từng vị trí công việc hoặc nhân viên cụ thể.

+ Liên kết với phân hệ kho và mua hàng để tính toán nhu cầu và tạo đơn hàng mua đồng phục, bảo hộ lao động.

+ Dễ dàng kiểm soát việc lĩnh vượt định mức nhờ chức năng tính toán và cảnh báo thông minh của hệ thống.

Xem chi tiết

16

QUẢN LÝ ĂN CA

+ Nâng cao chất lượng bữa ăn của nhân viên nhờ việc thiết lập các định mức dinh dưỡng cho thực phẩm cũng như danh mục, thành phần các món ăn...

+ Quản lý thực đơn hàng ngày dễ dàng, liên kết với các chức năng khác để tính toán tự động nhu cầu thực phẩm từng ngày.

+ Quản lý lịch sử lưu mẫu thực phẩm giúp việc tra cứu khi xảy ra sự cố nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Xem chi tiết

17

TỰ ĐỘNG HÓA EMAIL, SMS

Thắt chặt tình cảm giữa công ty và nhân viên thông qua chức năng tự động hóa gửi email, sms vào các dịp đặc biệt chẳng hạn như:

+ Tự động gửi email, sms chúc mừng sinh nhật nhân viên theo mẫu đã thiết lập.

+ Thiết lập lịch gửi và biểu mẫu email, SMS chúc mừng nhân dịp lễ, Tết ứng với từng đối tượng nhân viên.

Xem chi tiết