Quản Lý Dự Án

Đối với mỗi công ty đặc biệt là các công ty vừa và lớn thì quản lý dự án là một nghiệp vụ vô cùng quan trọng. Xuất phát từ nhu cầu đó, chúng tôi xây dựng phân hệ này trong V-ERP với các điểm nổi bật sau 

Quản lý và phân loại dự án dễ dàng

Với V-ERP, dự án của bạn sẽ được phân loại và quản lý một cách trực quan 

 

Khi xem với giao diện danh sách (list view), bạn có thể dễ dàng nhìn nhận tình trạng dự án qua màu sắc và số liệu hiển thị

 

 

Còn với giao diện chi tiết (form view), bạn có thể dễ dàng quản lý những thành viên dự án hoặc xem xét/điều chỉnh thông tin của dự án đó

 

Dễ dàng thiết lập giai đoạn cho từng dự án hoặc nhiều dự án

V-ERP cho phép bạn thiết lập các giai đoạn cho dự án với nhiều tiêu chí khác nhau đặc biệt bạn có thể đặt mức % hoàn thành tiến độ cho giai đoạn đó đối với mỗi nhiệm vụ trong dự án cũng như phân quyền đối tượng được chuyển sang giai đoạn đó

 

Quản lý các nhiệm vụ, vấn đề trong dự án một cách trực quan

Với giao diện xem Kanban view hoặc gom nhóm ở chế độ xem danh sách, bạn có thể xem xét một cách tổng thể số lượng và trạng thái các nhiệm vụ/vấn đề của dự án

 

Với giao diện xem danh sách, bạn có thể dễ dàng nhận thấy nhiệm vụ/vấn đề nào đang bị trễ tiến độ hay hoàn thành đúng/trước kế hoạch thông qua màu sắc và số liệu hiển thị

 

Còn với giao diện xem chi tiết nhiệm vụ/vấn đề, bạn thậm chí còn có thể xem chi tiết những công việc mà người được giao đã làm và thời gian tiêu tốn cho chúng trong phần tóm tắt công việc

 

Thông báo, nhắc nhở công việc kịp thời

Khi bạn thêm một thành viên vào dự án, người đó cũng sẽ nhận được thông báo một cách nhanh chóng thông qua liên kết với phân hệ quản lý thông tin

 

Khi bạn giao nhiệm vụ cho một nhân viên, người đó cũng ngay lập tức nhận được thông báo

 

Khi nhiệm vụ chuyển giai đoạn, những người liên quan cũng sẽ nhận được thông báo

 

Đặc biệt, hàng ngày hệ thống sẽ gửi thông điệp cảnh báo các nhiệm vụ trễ hạn cho người chịu trách nhiệm thực hiện và đánh giá nhiệm vụ đó.