[V-ERP] - Giới thiệu chức năng tự động hóa email,SMS (phân hệ quản trị nhân lực)

V-ERP sẽ giúp bạn thắt chặt tình cảm giữa công ty và cán bộ nhân viên thông qua việc tự động gửi email/sms chúc mừng sinh nhật hoặc chúc mừng các dịp lễ Tết dựa trên các mẫu email/sms do bạn thiết lập