[V-ERP] - Giới thiệu chức năng quản lý bảo hiểm (phân hệ quản trị nhân lực)

Với V-ERP, bạn có thể quản lý các hồ sơ bảo hiểm của cán bộ nhân viên cũng như giảm đóng bảo hiểm tạm thời, chốt sổ bảo hiểm…rất dễ dàng


Việc tra cứu lịch sử tham gia bảo hiểm của nhân viên cũng vô cùng dễ dàng và trực quan


Việc thay đổi tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm sẽ không còn gặp nhiều khó khăn nữa vì bạn chỉ cần thao tác chưa đầy 1 phút trên hệ thống


Thông qua việc liên kết chặt chẽ giữa các chức năng trên hệ thống, bạn có thể lấy số liệu để thanh toán bảo hiểm định kỳ một cách nhanh chóng chỉ với 2 thao tác đơn giản


V-ERP cũng cho phép bạn quản lý những lần thanh toán chế độ bảo hiểm cho cán bộ nhân viên công ty


Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ bạn nhập xuất qua file excel phù hợp với các biểu mẫu của những phần mềm bảo hiểm chuyên dụng theo quy định của nhà nước