[V-ERP] - Giới thiệu chức năng quản lý đánh giá định kỳ (phân hệ quản trị nhân lực)

Những lần tổng hợp số liệu để đánh giá định kỳ cán bộ nhân viên trong công ty để xét thưởng cuối năm, xét tăng lương…luôn phải tốn rất nhiều thời gian và chi phí cũng như gặp rất nhiều sai sót nếu làm theo cách thủ công truyền thống. V-ERP sẽ loại bỏ khó khăn đó cho bạn với việc cho phép người dùng tự thiết lập các nguyên tắc đánh giá cũng như tự động liên kết với các chức năng khác để tổng hợp số liệu giúp việc đánh giá được chính xác, công bằng và khách quan


Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ tự động liên kết những quả đánh giá này để tính tiền thưởng cuối năm hoặc xét tăng lương cho cán bộ nhân viên trong công ty