[V-ERP] - Giới thiệu chức năng quản lý lịch sử làm việc (phân hệ quản trị nhân lực)

Với V-ERP, các thay đổi nhân sự được lập/duyệt một cách nhanh chóng và dễ dàng theo nhiều quy trình khác nhau do người dùng tự cấu hình ứng với tính chất của vị trí công việc, chức vụ mới của nhân viên. Thông qua liên kết với phân hệ quản lý thông tin, bạn cũng có thể lập quyết định liên quan đến thay đổi nhân sự đó


Việc tra cứu lịch sử thay đổi nhân sự của nhân viên cũng rất dễ dàng thông qua liên kết với chức năng quản lý hồ sơ nhân viên


Hệ thống cũng hỗ trợ bạn tạo và quản lý các thử thách chức vụ, vị trí công việc cũng như cảnh báo nếu hết hạn thử thách mà bạn chưa đánh giá kết quả


Việc xử lý nhân viên nghỉ việc cũng rất nhanh chóng khi chỉ với vài thao tác, các thông tin liên quan đến nhân viên nghỉ việc như ghi nhận ngày nghỉ việc trên hồ sơ nhân viên, bỏ hiệu lực người dùng tương ứng, cắt hợp đồng…được hệ thống tự động xử lý sau khi quản lý nhân sự đã xác nhận lưu hồ sơ


Hệ thống cũng cung cấp các báo cáo thống kê để giúp bạn phân tích, tổng hợp và đánh giá việc quản lý lịch sử làm việc của nhân viên