[V-ERP] - Giới thiệu chức năng quản lý hợp đồng (phân hệ quản trị nhân lực)

V-ERP cho phép bạn thiết lập mọi loại hợp đồng của công ty mình với những biểu mẫu cụ thể cho từng loại


Bên cạnh đó thông qua sự liên kết chặt chẽ với chức năng tuyển dụng, bạn có thể tạo nhanh hợp đồng từ hồ sơ ứng viên một cách dễ dàng giúp bạn giảm tải thời gian và hạn chế được sai sót so với việc nhập liệu thủ công


Ngoài ra bạn cũng có thể thiết lập các hạng mục đánh giá ký hợp đồng lao động cho từng loại hợp đồng thậm chí từng vị trí công việc giúp giảm tải và hạn chế sai sót trong việc đánh giá ký hợp đồng lao động đối với các hợp đồng có thời hạn


Thông qua mối liên kết giữa các chức năng quản lý các thay đổi nhân sự, xét tăng lương định kỳ…, các phụ lục hợp đồng cũng được tạo một cách nhanh chóng và dễ dàng chỉ với vài click chuột