[V-ERP] - Giới thiệu chức năng quản lý đào tạo (phân hệ quản trị nhân lực)

Trong V-ERP, bạn có thể thiết lập chi tiết các khóa đào tạo và gắn các khóa đào tạo tương ứng cho từng vị trí công việc để đảm bảo đào tạo đúng người, đúng việc. Kết hợp với phân hệ quản lý tri thức, các tài liệu phục vụ đào tạo của bạn cũng được lưu trữ rất dễ dàng


Bạn cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí thông qua việc lập/duyệt các nhu cầu đào tạo, kế hoạch đào tạo, kết quả đào tạo ngay trên hệ thống


Một trong những vấn đề đau đầu trong công tác đào tạo đó là phải mất rất nhiều thời gian và công sức thậm chí phải liên lạc với rất nhiều đơn vị trong công ty để có được danh sách của tất cả những nhân viên cần đào tạo dù cho họ chưa được đào tạo, đã được đào tạo nhưng chưa đạt hoặc cần đào tạo lại…V-ERP sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn đó thông qua chức năng lọc nhân viên cần đào tạo theo khung năng lực một cách thông minh trên hệ thống


Trên hệ thống, kết quả đào tạo của từng nhân viên cũng được lưu trữ rất chi tiết để bạn dễ dàng tìm kiếm cũng như phục vụ cho các chức năng khác như đánh giá ký hợp đồng lao động hay báo cáo thống kê…


Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kiểm soát quá trình đào tạo của một nhân viên ngay trên hồ sơ nhân viên


Hệ thống cũng cung cấp các báo cáo thống kê để giúp bạn phân tích, tổng hợp và đánh giá việc đào tạo của công ty