[V-ERP] - Giới thiệu chức năng quản lý tuyển dụng (phân hệ quản trị nhân lực)

Trong V-ERP, ứng với mỗi vị trí công việc, ngoài các thông tin cơ bản như tên, mức lương tối thiểu, đối đa…, bạn còn có thể thiết lập các thông tin đặc thù phục vụ cho riêng mục đích tuyển dụng như tiêu chuẩn nhân sự đầu vào, các loại đề bài tuyển dụng nhằm tự động hóa nghiệp vụ tạo các bản tin tuyển dụng, hỗ trợ việc tạo các đề thi phỏng vấn, nhập kết quả phỏng vấn…


Bạn cũng có thể tạo và in đề thi dễ dàng nhờ việc lựa chọn câu hỏi ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi được phân chia theo nhiều lĩnh vực, mức độ


Bên cạnh đó, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí thông qua việc lập/duyệt các nhu cầu nhân sự, kế hoạch tuyển dụng, kết quả tuyển dụng; in/gửi email,sms thông báo tuyển dụng/phỏng vấn/trúng tuyển ngay trên hệ thống.


Việc quản lý hồ sơ ứng viên theo từng giai đoạn ngay trên hệ thống sẽ giúp bạn dễ dàng sàng lọc và đánh giá ứng viên so với cách quản lý hồ sơ giấy như hiện nay. Kết hợp với khả năng liên kết với các nghiệp vụ hồ sơ nhân viên và hợp đồng, bạn có thể tạo nhanh nhân viên và hợp đồng ngay từ hồ sơ ứng viên với đầy đủ thông tin đã ghi trên hồ sơ ứng viên trúng tuyển


Hệ thống cũng cung cấp các báo cáo thống kê giúp bạn phân tích và có các điều chỉnh hợp lý để nâng cao hiệu quả tuyển dụng