[V-ERP] - Giới thiệu chức năng quản lý hồ sơ nhân viên (phân hệ quản trị nhân lực)

Trong V-ERP, thông tin nhân viên được bố trí một cách khoa học và đảm bảo tính bảo mật bằng cách chia nhỏ thông tin để quản lý cụ thể như sau:
+ Các thông tin cơ bản (phần trong khung màu xanh) được chia thành nhiều tab chuyên biệt như thông tin công khai (mọi người dùng đều có thể nhìn thấy), thông tin cá nhân (quản lý nhân sự mới có thể nhìn)…
+ Các thông tin liên kết (phần trong khung màu đỏ): lấy thông tin từ các chức năng khác trên hệ thống giúp cho việc quản lý nhân viên không bị chồng chéo.


Bạn cũng có thể tạo và quản lý chữ ký của các cán bộ nhân viên công ty để sử dụng trong các văn bản không nhất thiết phải ký sống


Việc theo dõi lịch sử thay đổi thông tin nhân viên cũng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn hồ sơ giấy lại đảm bảo tính bảo mật vì được phân quyền chặt chẽ


Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dễ dàng kiểm soát tình hình nhân lực của công ty dựa trên các báo cáo mà hệ thống cung cấp với nhiều kiểu báo cáo như excel, biều đồ trực tiếp (chẳng hạn như báo cáo cơ cấu nhân sự, biến động nhân sự theo kỳ)... Ngoài các báo cáo này, bạn cũng có thể tự tạo cho mình các mẫu báo cáo riêng cho phù hợp với mục đích quản lý của mình