Thông tin tuyển dụng

Tuyển nhân viên BA (Phân tích thiết kế hệ thống ERP)

Bạn đang đi tìm công việc đúng với chuyên ngành công nghệ thông tin mà mình đã học hoặc tích lũy được ?

Bạn đã ứng tuyển ở nhiều nơi nhưng đều yêu cầu kinh nghiệm hoặc bằng cấp cao ?

Bạn mới ra trường nhưng còn e ngại không dám thử sức với vị trí BA vì còn e ngại bản thân chưa đủ kinh nghiệm ?

Bạn đam mê phân tích hệ thống, muốn tìm một chỗ làm việc ổn định và làm công việc đúng nghĩa của 1 BA (Phân tích thiết kế hệ thống) ?

Hãy mạnh dạn nộp đơn ứng tuyển vào VIKISA...

2018-09-26 03:39:16